Nyhed16.06.2020

Offentlig høring af forslag til statsligt kommuneplantillæg for Taulov Kombiterminal

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering, som sendes i offentlig høring fra den 16. juni til den 11. august 2020

Forslag til kommuneplantillæg udlægger en planlægningszone og en sikkerhedszone omkring risikovirksomheden Taulov Kombiterminal i Fredericia Kommune.

Taulov Kombiterminal fungerer som fordelingscentral for banegods til resten af Europa og anvendes til at omdirigere containergods mellem jernbane- og vejtransport. Togvognene opholder sig midlertidigt på Taulov Kombiterminal og afventer videre transport. Det vil sige at indholdet i godsvognene ikke bliver omlastet eller på anden vis håndteret, mens det befinder sig på kombiterminalen. Da projektet behandles efter de tidligere VVM-regler, skal Erhvervsstyrelsen udarbejde et statsligt kommuneplantillæg, før Miljøstyrelsen kan give en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Kommuneplantillægget erstatter kommunens tidligere planlægning for området. Et forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering sendes i offentlig høring fra den 16. juni til den 11. august 2020 samtidig med Miljøstyrelsens forslag til miljøgodkendelse og miljøkonsekvensrapport (VVM) for aktiviteterne på Taulov Kombiterminal.

Se kommuneplanforslaget samt klagevejledning på Planinfo.dk