Driftsmeddelelse03.01.2018 - 11:35

Nyt plansystem er taget i brug

Erhvervsstyrelsen har lanceret det nye plansystem Plandata.dk. I en overgangsperiode, indtil det nye system er helt færdigudviklet, vil det gamle system, PlansystemDK, blive brugt sideløbende.

Der er nu åbnet for adgang til det nye plansystem Plandata.dk. Systemet skal – efter en overgangsperiode – afløse PlansystemDK. Indtil videre udvikles der dog stadig på Plandata.dk, og derfor kan nogle planer endnu ikke indberettes via det nye system.

Via sektionen Plandata.dk kan du se, hvilke planer, der allerede nu kan indberettes via Plandata.dk og hvilke, der stadig skal indberettes via PlansystemDK.

Det, der bliver indberettet via PlansystemDK i overgangsperioden, vil automatisk blive overført til Plandata.dk. Vær opmærksom på, at forslag og planer, der er indberettet i Plandata.dk, ikke efterfølgende kan ses eller redigeres i PlansystemDK.

Gå til sektionsforsiden for Plandata.dk

Ignorer auto-genererede e-mails vedr. statusskifte

I forbindelse med overgangen fra PlansystemDK til Plandata.dk har systemet genudsendt e-mails til alle høringsparter vedr. statusskifte af planer, der er vedtaget i perioden 1. november 2017 til årsskiftet. Høringsparterne bedes se bort fra disse autogenererede e-mails, da statusskifte allerede er sket i 2017. 

Login med medarbejdercertifikat

Login til det nye Plandata.dk foregår via FællesBrugerRettighedsSystemet (FBRS). Det betyder, at du skal bruge medarbejdercertifikat for at logge ind i det nye system. Det er ikke muligt at logge ind med brugernavn og password som i PlansystemDK. Ændringen skyldes, at FBRS har et højere sikkerhedsniveau.

Læs tidligere driftsmeddelelse om login til Plandata.dk

Opdatering af Plandata.dk i overgangsperioden

Erhvervsstyrelsen forventer at gennemføre ca. 4 opdateringer af Plandata.dk inden for de første måneder af 2018. Opdateringerne vil blive varslet via driftsmeddelelser.

Abonnér på driftsmeddelelser