Driftsmeddelelse02.11.2021 - 09:19

Nyt Plandata.dk

Når det nye Plandata.dk er klart, skal kommunerne indberette flere data, og kravene til indberetning af planbestemmelser vil blive mere detaljeret.

Større ændringer i det nye Plandata.dk:

  • Der skal indberettes flere plantemaer
  • Planbestemmelser skal indberettes per specifik anvendelseskategori
  • Delområder til lokalplaner skal indberettes
  • Lister som bliver udvidet:
    • Kommuneplanretningslinjer
    • Planbestemmelser
    • Specifikke anvendelseskategorier

Erhvervsstyrelsen vil gennemgå og opdatere alle lokalplaner og kommuneplanrammer, som i dag er indberettet i PlansystemDK, i forhold til de nye ændringer og krav.

Udover platformen til ejendomsvurderingerne på PlansystemDK, vil systemet blive ændret i forhold til de muligheder, den nye planlov giver, og indberet- og uploadmodulet på PlansystemDK vil blive moderniseret.

Plan for udviklingen af det nye Plandata.dk

September 2017

Information om den nye datamodel til indberetning af de nye data, bliver stillet til rådighed inden udgangen af september 2017. Derudover stiller Erhvervsstyrelsen en opdateret SOAP-snitflade til rådighed i løbet af efteråret, som kan bruges til at teste egne systemers samspil med Plandata.dk.

Januar 2018

Det nye Plandata.dk forventes at være færdig i slutningen af 2017, dvs. at alle planer fra 1. januar 2018 skal indberettes efter den ny datamodel.