Driftsmeddelelse19.06.2019 - 14:06

Nyt om den udvidede supportindsats i 2019

Vi har i foråret 2019 talt med næsten alle kommuner. Henover sommeren vil Plandata.dk supporten fokusere på at løse specifikke problemer eller hjælpe de kommuner, der har udtrykt ønske herom.

Efter vores telefonsamtaler med jer i foråret kan vi konkludere:

  • At langt størstedelen af jer har godt styr på at indberette planer i Plandata.dk, registrere oplysninger og kontrollere deljordstykker udtaget til manuel kontrol i kommunen.
  • At de fleste af jer har oplevet, at mange deljordstykker udtaget til manuel kontrol i kommune, forsvandt ved en simpel fejlrettelse i plangrundlaget. Det kunne fx være at tilføje en manglende enhed. I gør en god indsats for at reducere valideringsfejl.
  • At I gør flittig brug af supporten, hvis I er i tvivl – bliv endelig ved med det!
  • At ansvaret og viden om brugen af Plandata.dk oftest er samlet ved én person i kommunen. Derfor vil vi i efteråret 2019 med en række arrangementer introducere Plandata.dk til nye og specialiserede brugere.

Også som opfølgning på forårets indsats vil samtlige planchefer modtage et brev fra Erhvervsstyrelsen. Heri fremgår: 
”I den kommende periode vil Plandata.dk supporten særligt tage kontakt til de kommuner, der har udtrykt usikkerhed med brugen af Plandata.dk, eller som qua deres konsolidering, plangrundlag eller registreringen af disse, har mange valideringsfejl, deljordstykker udtaget til manuel kontrol i kommunen eller tværgående bestemmelser. Hensigten er fortsat at sikre en optimal udnyttelse af systemets funktioner således, at I ikke har flere deljordstykker til manuel kontrol end nødvendigt.”

God sommer til jer alle!