Driftsmeddelelse09.05.2018 - 10:42

Nye opdateringer i Plandata.dk

D. 09-05-2018 kl. 09.41: I uge 18 blev indberetningsmodulet til Plandata.dk (omdirigering til NemId) opdateret med nye funktionaliteter

Efter en større opdatering af systemet i uge 18 er der en række funktionaliteter som er blevet implementeret og forbedret.

Nye retningslinjetemaer

Indtil nu har det ikke været muligt at indberette retningslinjetemaerne knyttet til produktionserhverv i Plandata.dk. De nye temaer er nu blevet implementeret, så der fremover er mulighed for at tilføje retningslinjerne omhandlende produktionserhvervsområder, konsekvensområder for produktionserhvervsområder og transformationsområder indenfor konsekvensområder for produktionserhvervsområder.

Kvittering for udsendelse

Det er nu muligt at downloade kvitteringer for udsendte høringsmeddelelser ifbm. statusskift for lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg.

Aflysning af planforslag

I Plandata.dk er der nu blevet implementeret en aflys-funktion på forslag til lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg som ikke skal vedtages, og som man derfor ønsker at lade bortfalde.

Specifik aflysning af underplaner

Det vil fremover være muligt at specifikt aflyse byggefelter, delområder, kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer individuelt, dvs. uden at hele moderplanen aflyses.

Performance, justeringer og fejlrettelser

Der er sket forbedring af performance, særligt i forbindelse med arbejdet med kommuneplaner og kommuneplantillæg, der har mange rammer og/eller retningslinjer. Herudover er en række mindre fejl og uhensigtsmæssigheder blevet rettet.