Driftsmeddelelse08.03.2022 - 15:13

Nye vejledninger på Plandata.dk

Der er blevet publiceret nye vejledninger på Plandata.dk, som skal gøre det lettere for kommunerne at indberette planer.

Der er nu følgende vejledninger tilgængelig på Plandata.dk: ·

Det automatiske zonekort – En vejledning i hvordan der indberettes til det automatiske zonekort, samt hvordan kommunen kan håndtere forskellige typer af fejlrettelser og ændringer i zonekortet.

Valideringstjek af geometrier – En minivejledning og forslag til, hvordan geometrier kan tjekkes og rettes for geometrifejl, som vil give fejl ved upload af GIS-filer til Plandata

Indberetning af store retningslinjegeometrier – Vejledning er blevet væsentlig opdateret med specificering af vejledende punkter for upload af store geometrilag

Planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk – Vejledningen er opdateret med nyt punkt om fornyet høringer af planer under afsnit 2.4.

 

I kan desuden høre mere om det automatiske zonekort og indberetning af store retningslinjegeometrier til Plandata-arrangementet 15. marts 2022.

Kontakt Plandata-supporten for at høre mere om arrangementet.

 

Vi håber I får glæde af de nye vejledninger, og tager som altid gerne imod feedback på