Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Driftsmeddelelse27.01.2021 - 10:44

Nye funktioner i Plandata.dk

Plandata.dk er blevet udbygget med nye funktioner, som præsenteres på arrangement om Plandata.dk d. 28. januar. Derudover er vejledningen til håndtering af særligt store geometrier blevet opdateret.

Der er blevet implementeret nye funktioner i Plandata.dk, og brugerfladen vil nogle steder se anderledes ud, end den har gjort hidtil.

De nye funktioner præsenteres på det digitale arrangement om Plandata.dk, som afholdes i morgen, torsdag d. 28. januar kl. 9:00-16:30.

Iblandt de nye funktioner er særligt de følgende værd at bemærke:

  • Fornyet høring: Såfremt et planforslag er offentliggjort og har været i høring, men skal i fornyet høring, så kan det nu gøres ud fra det oprindeligt indberettede planforslag.
    Denne mulighed er tilgængelig for lokalplaner og kommuneplantillæg.
  • Tjek for planoverlap: Ifm. med både indberetning og fejlrettelse af en lokalplan eller et kommuneplantillæg er det nu muligt direkte i indberetningsfladen at tjekke, om planen overlapper med øvrige planer af samme plantype. Overlappende planer vises på kortet i indberetningsløsningen og i en liste med navn, nr. og planid.
  • Det er nu muligt at tilføje tekst til den standardgenererede høringsmeddelelse, der udsendes ifm. offentliggørelsen af planforslag og -vedtagelser.
  • Det er blevet muligt at ’bortfalde’ et planforslag, hvis det efter høringsperioden ikke skal vedtages.
  • Det er blevet muligt helt at slette kommuneplanrammer, delområder og byggefelter. Muligheden kan benyttes til at fjerne områder, som er oprettet ved en fejl, fx dubletter.

Yderligere bemærkes det, at vejledningen til håndtering af særligt store geometrier er opdateret. Vejledningen kan findes her: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/geometribehandling-erosion-og-oversvoemmelse

Hvis man oplever problemer med upload af store geometrier, som særligt kan forekomme for retningslinjetemaet ”Oversvømmelse og erosion”, så opfordres man desuden til i god tid forud for retningslinjens planlagte offentliggørelse at kontakte Plandata-supporten på support.plandata@erst.dk.