Driftsmeddelelse21.09.2020 - 11:20

Nye funktionaliteter i Plandata.dk

Frem mod januar arbejder Erhvervsstyrelsen på at implementere en række nye funktioner i Plandata.dk. Det sker for at imødekomme brugerønsker fra både kommuner og tredjeparter, samt for fortsat at stile imod at tilpasse Plandata.dk til den kommunale planlægningsopgave.

De konkrete funktionaliteter, der arbejdes på, er listet nedenfor.

  • Konsulentadgang til indberetningsfladen: Det bliver muligt for tredjeparter at få adgang til Plandata.dk’s indberetningsflade via. digital signatur.
  • Fornyet høring: For lokalplaner og kommuneplantillæg skal det igennem Plandata.dk være muligt for kommunale planlæggere at sende en plan ud i offentlig høring på ny, når kommunen vurderer dette nødvendigt.
  • Nye planstatusser: I Plandata.dk kan en plan aktuelt have status som ’forslag’, ’vedtaget’ eller ’aflyst’. Det er et simplificeret billede af en plans mulige livsforløb i Plandata.dk, og derfor tilføjes nye status i Plandata.dk til at imødekomme bortfaldne, tilbageviste og fejloprettede planer.
  • Automatisk zonekort: Plandata.dk’s ”zonekort” skal automatisk opdateres ifm. ikrafttrædelsen af plantyper ved Planloven, der regulerer zonestatus.
  • Planoverlap: Der arbejdes på implementering af hjælpeværktøjer i Plandata.dk til at sænke antallet af utilsigtede overlap imellem planer, samt på at tydeliggøre den samlede betydning af tilsigtede overlap.

I takt med at funktionerne frem mod januar konkretiseres og implementeres, vil Erhvervsstyrelsen orientere herom. Kommunerne er orienteret om det igangværende arbejde via Plandata.dks brugergruppe.