Driftsmeddelelse26.09.2018 - 08:48

Nye funktionaliteter i Plandata.dk

Plandata.dk er opdateret med en række nye funktionaliteter

Efter opdateringen af Plandata.dk tirsdag den 25/09-2018 er der kommet en række nye funktionaliteter.

Byggefelts typer

I Plandata.dk er der nu implementeret fire typer af byggefelt, som skal bruges ifm. indberetning. De fire tper er listet og beskrevet herunder.

1. Byggefelt der begrænser byggeret
Definition: Byggefeltet dikterer at alt byggeri skal ligge indenfor dette byggefelt. Byggefeltet begrænser derved byggeretten på de øvrige dele af (del)området, da der ikke må bygges. Der kan ikke angives etageareal for denne byggefelttype

2. Byggefelt der delvist begrænser byggeret 
Definition: Byggefeltet dikterer, at en vis andel af byggeriet skal ligge indenfor byggefeltet. Byggefeltet begrænser delvist for byggeretten på de øvrige dele af (del)området. Der skal angives etageareal for denne byggefelttype

3. Vejledende byggefelt
Definition: Det er intentionen at byggeriet placeres indenfor dette byggefelt men kan ændres ved planens realisering

4. Byggefelt med særligt udpeget anvendelse
Definition: Et byggefelt som dikterer en placering af en særlig anvendelse, fx teknisk anlæg, som ellers ikke er tilladt ifølge planen.

Følgende regler er implementeret for byggefelts typerne, som skal opfyldes ved indberetning og brug af SOAP.

 • Byggefelttype skal være angivet hvis delområdet er et byggefelt
 • Såfremt byggefeltet er typen 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal
  • Der må fortsat angives antal etager og max. højde
 • Såfremt byggefeltet er typen 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal
  • Der må fortsat frivilligt angives antal etager og max. højde
 • Såfremt byggefeltet er typen 'Vejledende byggefelt' eller 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde
  • Ved angivelse af et etageareal på et byggefelt skal det være muligt at angive Etageareal enhed "Den enkelte ejendom" eller "Området som helhed"
 • Såfremt byggefelt er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' skal specifik anvendelse, såfremt det er angivet, svare til specifik anvendelse angivet for delområdet eller lokalplanområdet
 • Byggefelter som er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' må ikke være indenfor samme delområde eller planområde som der nedbrydes omfang fra
 • Såfremt byggefelt er 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet specifik anvendelse

 

Ændring i angivelse af udstykningsoplysninger på kommuneplanramme, lokalplan eller lokalplandelområde

Det bliver muligt at angive minimum udstykningsstørrelse gældende for en anvendelseskategori på en kommuneplanramme, lokalplan eller lokalplandelområde. 

Felterne ''minudsdbl'', ''minuds2fam'' og ''minudsraek'' udgår dermed fra kommuneplanrammer, lokalplaner og lokalplandelområder.
Feltet ''minuds'' ændres så det kan tilføjes flere gange og det er muligt at tilknytte det til en specifik anvendelseskategori.

Det vil stadig være muligt at angive, at et område ikke må udstykkes (true/false). Oplysningen kan angives på en lokalplan, lokalplandelområde eller kommuneplanramme

Følgende regler er implementeret ifm. ændringen af udstykningsoplysninger ved indberetning og brug af SOAP.

 • iudstykreg skal være angivet hvis mindst et ''minuds'' ikke er udfyldt
 • Det skal være muligt at tilknytte et minuds til en specifik anvendelse
 • Flere end én ''minuds'' må ikke være tilknyttet samme specifikke anvendelse
 • Flere end én ''minuds'' må ikke være undladt at være tilknyttet en specifik anvendelse
 • ''minuds'' må kun tilknyttes specifik anvendelse som er tilknyttet området (Rammen/lokalplanen/delområdet)
 • Såfremt der er angivet at der ikke må udstykkes må man ikke angive en minimum udstykningsstørrelse
 • Såfremt der ikke markeret at ''udstykning ikke reguleres'' så skal der enten være angivet en minimum udstykningsstørrelse ELLER at området ikke må udstykkes
 • Såfremt det er markeret at udstykning ikke reguleres må der ikke angives at der ikke må udstykkes

 

Ændring i oplysninger om vindmøller

Feltet ''Vindmølle beskrivelse'' er tilføjet for plantyperne kommuneplanrammer, lokalplandelområder og lokalplaner. 
Det betyder at man har mulighed for at angive en "vindmølle beskrivelse" såfremt den specifikke anvendelseskode 8111 (vindmølleanlæg) er angivet. Hvis denne anvendelseskode ikke er angivet og man prøver at udfylde vindmølle beskrivelse, så vil man få fejl. 

Det vil altså sige, at hvis der er en værdi i megawatt eller vindbeskriv så skal der være angivet Vindmølleanlæg (8111) i en af de specifikke anvendelser i byggeomfang eller i hovedtabellen (lokalplan, lokalplandelområde, eller kommuneplanramme). 

Det er valgfrit om man vil angive megawatt eller en beskrivelse for et vindmølleanlæg, men man må kun angive en megawatt og/eller beskrivelse hvis en af de specifikke anvendelser er koden 8111.