Nyhed10.09.2018

Nye datoer for seminarer om Plandata.dk

Erhvervsstyrelsen afholder tre seminarer om Plandata.dk med fokus på (del)jordstykker og upload af planer.

Seminarerne er et supplement til den skriftlige og digitale vejledning samt løbende support, som Erhvervsstyrelsen tilbyder. Seminarerne vil bestå af både oplæg og mulighed for, at drøfte konkrete problemstillinger med oplægsholderne.

Foreløbigt program

  • generel introduktion til Plandata.dk
  • gennemgang af upload/download af planer (inkl. introduktion til arbejdet med GIS-filer)
  • introduktion til de nye opgaver med (del)jordstykker

Endeligt program udsendes forud for seminarerne.

Seminar datoer

22. okt. kl. 9.30 – 16.00 i Aalborg, AKKC, Europa Plads 4

29. okt. kl. 9.00 – 15.30 i København, ERST, Langelinie Allé 17

31. okt. kl. 9.00 – 15.30 i Odense, OCC, Ørbækvej 350

Det er valgfrit hvilket seminar man tilmelder sig.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest d. 5. oktober på:

Tilmeld dig til seminar om Plandata.dk

Der er plads til 100 deltagere pr. seminar.

Hvem er målgruppen for seminarerne?

Seminarerne henvender sig til de kommunale indberettere og planlæggere. Der vil være fokus på systemet, ikke på hvordan planerne skal tolkes eller struktureres i forhold til Plandata.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål til seminarerne, kan du skrive til plandata@erst.dk

Baggrund for seminarer

Den 1. oktober 2018 forventes ny bekendtgørelse om Plandata.dk at træde i kraft:

Læs høring om bekendtgørelsen på høringsportalen

Med bekendtgørelsen får kommunerne en række nye opgaver, knyttet til planoplysninger på (del)jordstykkeniveau. Erhvervsstyrelsen har tidligere udskudt éndagsseminarer om det manuelle indberetningsflow i Plandata.dk. På baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne, er konceptet for seminarerne justeret.