Nyhed13.07.2018

Ny vejledning om landzoneadministration

Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”.

Vejledning om landzoneadministration er en praktisk vejledning rettet mod kommunalbestyrelsens sagsbehandling efter landzonebestemmelserne. Hensigten er at give et overblik over rammerne for kommunernes landzoneadministration og beskrive relevante emneområder og procedurer, der er relevante i forbindelse med kommunalbestyrelsens sagsbehandling.

Vejledningen vedrører planlovens §§ 34-38 og er en revision af ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38” fra 2002. Revisionen omfatter dels ændringer som følge af planlovsændringen, som trådte i kraft den 15. juni 2017, dels de øvrige planlovsændringer, som Folketinget har vedtaget siden 2002.