Nyhed15.06.2018

Ny bekendtgørelse om Plandata.dk træder i kraft – systemet skal nu stå på egne ben

Den 15. juni 2018 træder Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk i kraft. Det gamle planregister PlansystemDK lukkes ned den 15. juni, og kommunerne skal herefter indberette alle planer og landzonetilladelser gennem Plandata.dk.

Udkast til bekendtgørelse om det digitale planregister plandata.dk var i høring i perioden fra den 18. december 2017 til den 23. januar 2018. En række høringssvar, herunder fra organisationer, KL og flere kommuner bakkede op om ønsket om at sikre flere og bedre data til gavn for kommuner, stat og borgere. KL og en række kommuner bemærkede dog også, at der var behov for en konsolidering af den data Erhvervsstyrelsen havde stået for at registrere fra eksisterende planer. Herudover blev det påpeget, at der var behov for en yderligere afklaring af kommunernes opgaver i relation til at kontrollere registerets vejledende oplysninger på (del)jordstykkeniveau.

Ændring af forslaget til bekendtgørelse

Efter modtagelsen af høringssvarene blev det derfor besluttet at udsætte bekendtgørelsens ikrafttræden til den 15. juni 2018, og afklare de to forhold nærmere.

Siden da har kommunerne efter vejledning fra Erhvervsstyrelsen arbejdet på at konsolidere data om eksisterende planer. Processen har til formål at give kommunerne mulighed for at tage stilling til, hvad det fremtidige digitale plangrundlag skal baseres på.

For så vidt angår bestemmelser om kommunernes kontrol af oplysninger som er nedbrudt på (del)jordstykkeniveau, er det besluttet, at disse bestemmelser ikke indgår i bekendtgørelsen som træder i kraft den 15. juni 2018. Erhvervsstyrelsen forventer, at der senere vil blive udstedt ny bekendtgørelse, der tillige indeholder regler om kommunernes kontrol på (del)jordstykkeniveau. Kommunerne skal dog kontrollere om oplysninger om planer mv. er registreret korrekt i plandataregisteret. Jf. den nye bekendtgørelse har kommunerne fra den 1. oktober 2018 ansvaret for, at gældende planer er registeret i overensstemmelse med de nye regler.

Vejledning om Plandata.dk

På Planinfo, under fanen Plandata.dk, finder man vejledninger til blandt andet indberetning til Plandata.dk. Vejledningerne vil løbende blive opdateret og udbygget, efterhånden som der høstes erfaringer med systemet.

Har man som kommunal planlægger ønsker eller kommentarer til vejledninger, er man velkomne til at skrive til Plandata.dk’s support. Det er også her man kan få hjælp til konkrete udfordringer med indberetning. Supporten kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 9 – 14 på telefon: 35 29 12 00 eller via e-mail: support.plandata@erst.dk