19.03.2019

Nationale vindmølle-testcentre

Nationale vindmølle-testcentre er et vigtigt led i at skabe gode vilkår for forskning, udvikling og demonstration af nye vindmølletyper.

Gode vilkår skal sikre, at fremtidens vindmøller er konkurrencedygtige og lever op til krav om drift, funktionalitet, sikkerhed m.m.

Vindmølle-testcentre

Regeringen fremsatte et forslag til anlægslov om udvidelse af de to vindmølle-testcentre i Østerild og Høvsøre 21. marts 2018.

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (udvidelse af vindmølletestcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild). Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018.

Udvidelse af testcentre

I dag er der to eksisterende testcentre i Danmark, henholdsvis i Østerild i Thisted Kommune med syv pladser etableret i 2012, og i Høvsøre i Lemvig Kommune med fem pladser etableret i 2002.

Regeringen vil gerne understøtte, at der findes opdaterede testfaciliteter og har derfor igangsat arbejdet med en udvidelse af de to testcentre.

Læs også: Erhvervsministeriets pressemeddelelse fra 17. januar 2017

Læs også: Rapport om Nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre - undersøgelse af udvidelsesmuligheder (pdf)

VLK-regeringen indgik den 15. marts 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre. Radikale Venstre har tilsluttet sig aftalen.

Læs også: Erhvervsministeriets pressemeddelelse fra 15. marts 2017 

Læs også: Aftale om yderligere testpladser til prototypevindmoeller (pdf)

Se også: Vindmøller under Plantemaer.
Se også: Landzoneadministration