26.10.2018

Nationale vindmølle-testcentre

Nationale vindmølle-testcentre er et vigtigt led i at skabe gode vilkår for forskning, udvikling og demonstration af nye vindmølletyper.

Gode vilkår skal sikre, at fremtidens vindmøller er konkurrencedygtige og lever op til krav om drift, funktionalitet, sikkerhed m.m.

Vindmølle-testcentre

Regeringen har sendt lovforslag om udvidelse af de to vindmølle-testcentre i Østerild og Høvsøre i høring fra den 11. december 2017 til den 5. februar 2018.

Læs også: Erhvervsministeriets pressemeddelelse fra 11. december 2017 

Læs også: Høringsmaterialet om testcentrene 

Borgermøder

Der er afholdt borgermøder i:

  • Østerild onsdag den 10. januar 2018 kl 19-21 i Østerild Multicenter
  • Høvsøre torsdag den 11. januar 2018 kl 16.30-18.30 i Bøvling Forsamlingshus.

Tidligere proces

VLK-regeringen indgik den 15. marts 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre. Radikale Venstre har tilsluttet sig aftalen.

Læs også: Erhvervsministeriets pressemeddelelse fra 15. marts 2017 

Læs også: Aftale om yderligere testpladser til prototypevindmoeller (pdf)

Udvidelse af testcentre

I dag er der to eksisterende testcentre i Danmark, henholdsvis i Østerild i Thisted Kommune med syv pladser etableret i 2012, og i Høvsøre i Lemvig Kommune med fem pladser etableret i 2002.

Regeringen vil gerne understøtte, at der findes opdaterede testfaciliteter og har derfor igangsat arbejdet med en udvidelse af de to testcentre.

Læs også: Erhvervsministeriets pressemeddelelse fra 17. januar 2017

Læs også: Rapport om Nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre - undersøgelse af udvidelsesmuligheder (pdf)

Se også: Vindmøller under Plantemaer.
Se også: Landzoneadministration