Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Publikation01.12.2016

Nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre

Undersøgelse af udvidelsesmuligheder

Denne rapport sammenfatter Erhvervsstyrelsens undersøgelse heraf. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Miljø- og Fødevareministeriet, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og med input fra DTU Vindenergi og Vindmølleindustrien.