Nyhed04.04.2019

Moderniseret campingreglement udstedt

Som følge af den politiske aftale om "Modernisering af campingreglementet" fra januar 2019 er der udstedt et nyt campingreglement.

Det nye campingreglement medfører bl.a. følgende:

  • Grænsen for campinghytters maksimale højde hæves til 5 m udenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.
  • Grænsen for campinghytters maksimale størrelse hæves til 45 m2 udenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.
  • Den forholdsmæssige grænse for antallet af campinghytter på campingpladser (hyttekvoten) hæves til 40 pct. samtidig med, at den maksimale grænse på 60 hytter ophæves udenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfrede områder.
  • Der gives mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til etablering af campingværelser, sammenbyggede campinghytter og trætophytter på campingpladser.
  • Der gives mulighed for at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at der på campingpladser etableres enheder, hvori to separate campinghytter er internt forbundne. Hver enheds samlede bruttoetageareal må dog ikke i kraft af den interne forbindelse overstige 70 m2 udenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder og 60 m2 indenfor strandbeskyttelseslinjen og klitfrede områder.
  • Den forholdsmæssige grænse for antallet af enhedspladser, der kan bruges til vinteropbevaring og vintercampering, hæves til 70 pct.

Det nye campingreglement trådte i kraft den 31. marts 2019

Se campingreglementet her.