01.02.2022

Brugeroprettelse og rettigheder

For at logge på Plandata.dk skal du have en medarbejdersignatur gennem kommunens NemID administrator.


Revisionshistorik 

Versionsnummer DatoBeskrivelse af ændringer
1.2.1.

27-01-2022

Korrekturrettelser i forbindelse med overførsel til HTML.
1.2.013/06-2019Generel opdatering, herunder tildeling af rettigheder for adgang til behandling af deljordstykker
1.1.1.23/05-2018Præcisering og ensretning af filens navn
1.1.019/02-2018Uddybning og præcisering af hvordan der oprettes forbindelse og hvordan rettigheder tildeles.
1.0.022/12-2017Første udgave

 


Login til Plandata.dk sker via FællesBrugerRettighedsSystemet (FBRS). Brugere af Plandata.dk skal derfor have en NemID medarbejdersignatur – og signaturen skal være tildelt de rigtige rettigheder.

Oprettelse af nye brugere

Nets DanID står for oprettelse af medarbejdersignaturer og Digitaliseringsstyrelsen kan hjælpe med den tekniske opsætning. På Mit Virk kan man tildele rettigheder til eksisterende brugere.

Kontakt Nets DanID, hvis du skal have oprettet en ny bruger/medarbejdersignatur.

Læs mere om NemID medarbejdersignatur

Kontakt supporten hos Nets DanID

En medarbejdersignatur skal være koblet til kommunens CVR-nummer. Ønsker kommunen at give en ekstern leverandør fuldmagt til at tilgå Plandata.dk på kommunens vegne, skal den eksterne leverandør have oprettet en medarbejdersignatur i kommunens CVR-nummer.

Hjælp til teknisk opsætning

Digitaliseringsstyrelsen kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at få installeret din medarbejdersignatur på din computer.

Kontakt Digitaliseringsstyrelsen, hvis du har spørgsmål til den tekniske opsætning af en medarbejdersignatur.

Kontakt supporten hos Digitaliseringsstyrelsen

Tildeling af rettigheder

Det er kommunens NemID administrator, der kan tildele rettigheder. Det gøres gennem Mit Virk (forudsat at vedkommende har en medarbejdersignatur - ellers kontakt Nets DanID først for oprettelse af medarbejdersignatur).

I Plandata.dk findes der to typer af rettigheder:

  • ”Planlægger read only”, som giver brugeren læseadgang til Plandata.dk
  • ”Planlægger all”, som tillader brugeren at tilgå og redigere (indberette, fejlrette, ændre og aflyse planer) i Plandata.dk.

Skal brugeren have adgang til at korrigere og godkende deljordstykker, skal rettigheden ”Planlægger all” tildeles uden andre rettigheder.

Læs mere om at få og tildele rettigheder

En oversigt over de forskellige rettigheder ses af nedenstående tabel. Bemærk at alle felter i ”Planlægger all” skal være afkrydset, hvis brugeren skal have adgang til at behandle deljordstykker. 

Oversigt over rettigheder i Plandata.dk
Rettigheder / brugergrupperPlanlægger AllPlanlægger Read onlyBeskrivelse
Plandata.dk - Indberetter af
deljordstykkeinformation 
x Læse, korrigere og godkende deljordstykkeinformation for kommunen
Plandata.dk - Indberetter af kommuneplanx Indberette Kommuneplan for
kommunen. 
Plandata.dk - Indberetter af landzonetilladelsex Indberette Landzonetilladelser for kommunen 
Plandata.dk - Indberetter af lokalplanx Indberette Lokalplaner for
kommunen 
Plandata.dk - Indberetter af spildevandplanx Indberette Spildevandsplaner for kommunen
Plandata.dk - Indberetter af
varmeforsyningsplan 
x Indberette Varmeforsyningsplaner for kommunen
Plandata.dk - Indberetter af VVM x Indberette VVM-redegørelser for kommunen 
Plandata.dk - Indberetter af zonekortx Indberette Zonekort for kommunen.
Plandata.dk - Kommunal administratorx Læse og redigere høringslister for kommunen 
Plandata.dk - Læseadgang til deljordstykkeinformationxxLæse deljordstykkeinformation for kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til kommuneplan xxLæse Kommuneplan for kommunen 
Plandata.dk - Læseadgang til landzonetilladelsexxLæse Landzonetilladelser for kommunen 
Plandata.dk - Læseadgang til lokalplan xxLæse Lokalplaner for kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til spildevand xxLæse Spildevandsplaner for
kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til varmeforsyningsplanxxLæse Varmeforsyningsplaner for
kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til VVM xxLæse VVM-redegørelser for
kommunen
Plandata.dk - Læseadgang til zonekort xxLæse Zonekort for kommunen