Konsolideringen for Plandata.dk er afsluttet 1. oktober 2018. Deljordstykker vil være tilgængelige i Plandata.dk fra onsdag den 3. oktober 2018.

Planinfo mennesker i en park
31.10.2017

Lokalplanlægning

Kommunalbestyrelsen kan præge udviklingen i kommunen gennem lokalplanlægning. Her kan du finde oplysninger og få vejledning om en række emner, der er centrale for arbejdet med lokalplaner.