Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Planinfo mennesker i en park
31.10.2017

Lokalplanlægning

Kommunalbestyrelsen kan præge udviklingen i kommunen gennem lokalplanlægning. Her kan du finde oplysninger og få vejledning om en række emner, der er centrale for arbejdet med lokalplaner.