18.02.2019

Lokalplaner

Kommunerne skal indberette lokalplaner samt tilhørende delområder og byggefelter via Plandata.dk. Indberetningerne skal være i overensstemmelse med datamodellen for PlanDK2+

For at læse mere om selve lokalplanlægningen, tilvejebringelsen af lokalplanlægning samt hvilke regler, som er gældende inden for lokalplanlægningnen, se da under fanen:

Lokalplanlægning

Vejledning til indberetning af lokalplan

Lokalplaner skal indberettes til Plandata.dk via. indberetningsløsningen som findes på:

Indberet.plandata.dk/ppram

Som noget nyt skal kommunerne til at indberette tilhørende delområder og byggefelter til lokalplanerne i Plandata.dk. Herunder findes vejledning til indberetning af en lokalplan i Plandata.dk. Der findes både en vejledning i pdf-format samt en videovejledning, der forklarer indberetningsflowet på Plandata.dk. 

Vejledning og oversigter i pdf-format:

Videovejledninger

GIS-skabeloner og Datamodeller

Datamodellerne og GIS-skabeloner til indberetning af lokalplanen samt de tilhørende delområder og byggefelter, findes under fanen:

Teknisk Information