17.09.2019

Lokalplaner

Kommunerne skal indberette lokalplaner samt tilhørende lokalplandelområder og byggefelter i Plandata.dk. 

Læs mere om lokalplanlægning, tilvejebringelsen af lokalplanlægning samt hvilke regler, der er gældende inden for lokalplanlægning:

Lokalplanlægning

Lokalplaner samt tilhørerende lokalplandelområder og byggefelter skal indberettes i Plandata.dk 

Indberet.plandata.dk

Vejledning til indberetning af lokalplaner

GIS-skabeloner og Datamodeller

Datamodellerne og GIS-skabeloner til indberetning af lokalplanen samt de tilhørende delområder og byggefelter, findes under fanen:

Teknisk Information

Videovejledninger