03.04.2019

Lokalplaner

Kommunerne skal indberette lokalplaner med tilhørende lokalplandelområder og byggefelter i Plandata.dk. 

Læse mere om lokalplanlægning, tilvejebringelsen af lokalplanlægning samt hvilke regler, der er gældende inden for lokalplanlægning på Planinfo.dk

Lokalplanlægning

Lokalplaner med tilhørerende lokalplandelområder og byggefelter skal indberettes i Plandata.dk 

Indberet.plandata.dk

Vejledning til indberetning af lokalplaner

GIS-skabeloner og Datamodeller

Datamodellerne og GIS-skabeloner til indberetning af lokalplanen samt de tilhørende delområder og byggefelter, findes under fanen:

Teknisk Information

Videovejledninger