04.03.2020

Lokalplaner

Kommunerne skal indberette lokalplaner samt tilhørende lokalplandelområder og byggefelter i Plandata.dk. 

Læs mere om lokalplanlægning, tilvejebringelsen af lokalplanlægning, samt hvilke regler der er gældende inden for lokalplanlægning:

Lokalplanlægning

Lokalplaner samt tilhørerende lokalplandelområder og byggefelter skal indberettes i Plandata.dk 

Vejledning til indberetning af lokalplaner

GIS-skabeloner og Datamodeller

Find datamodeller, GIS-skabeloner og den samlede kodeliste til indberetning af lokalplaner, lokalplandelområder og byggefelter:

Teknisk Information