Driftsmeddelelse19.02.2018 - 13:28

Login til det nye plansystem Plandata.dk

Den 3. januar 2018 åbner Erhvervsstyrelsen for det nye plansystem, Plandata.dk. Af sikkerhedshensyn vil login til det nye system gøre brug af medarbejdercertifikat i stedet for det eksisterende brugernavn og password.

Det vil være muligt at tilgå det gamle plansystem, PlansystemDK, i overgangsperioden. Alle planer, der bliver tilføjet og godkendt i PlansystemDK i denne periode, vil automatisk blive overført til det nye system.

Login med medarbejdercertifikat

Login til det nye plansystem foregår via FællesBrugerRettighedsSystemet (FBRS). Det betyder, at man skal bruge medarbejdercertifikat for at logge ind i Plandata.dk. Man kan altså ikke logge ind med brugernavn og password, som man kan i PlansystemDK. Ændringen skyldes, at FBRS har et højere sikkerhedsniveau.

Alle kommuner er oprettet i FBRS. Kommunerne har en eller flere administratorer, der opretter brugergrupper og tildeler rettigheder (herefter omtalt som privilegier) til deres medarbejdere. De brugergrupper/privilegier, der er oprettet, har Digitaliseringsstyrelsen stået for, men fremadrettet vil det være kommunernes administratorer, der står for dette.

Tildeling af privilegier

Privilegierne/brugergrupperne bliver tilknyttet medarbejdernes medarbejdercertifikat. Det vil også være muligt for administratorerne at tildele privilegier til ikke-kommunalt ansatte gennem personens medarbejdercertifikat.

Privilegierne kan tildeles samlet til den enkelte medarbejder. Det vil derfor være muligt at give en medarbejder læserettighed til alle kommunens planer ved at tildele dem ”planlægger read only” eller give dem fuld adgang til alle funktioner ved at tildele ”planlægger all”.

Alternativt kan privilegierne tildeles mere specifikt til den enkelte medarbejder, fx ved at tildele privilegiet ”PLEJ_KOMMUNEPLAN_INDBERETTER”, der tillader medarbejderen at indberette kommuneplaner for kommunen. Privilegierne er automatisk begrænset til administratorens specifikke kommune, så man som medarbejder med privilegier kun kan læse og indberette til ens respektive kommune.