Konsolideringen for Plandata.dk er afsluttet 1. oktober 2018. Deljordstykker vil være tilgængelige i Plandata.dk fra onsdag den 3. oktober 2018.

Driftsmeddelelse10.08.2018 - 08:33

Links til gamle plansystem PDF dokumenter virker igen

Redirect funktionen af gamle PDF'er er nu oppe at køre 

Siden der blev lukket for det gamle plansystem har kommuner og borger oplevet problemer med 'døde' links til gamle plandokumenter, eksempelvis på kommunernes egne hjemmesider og på OIS.dk. Disse links er nu blevet sat op til at blive dirigeret hen til plandata databasen istedet.