Nyhed22.10.2018

Landzonevejledning - rettelse af skrivefejl i skema

Erhvervsstyrelsen har den 13. juli 2018 offentliggjort ”Vejledning om landzoneadministration. Planlovens §§ 34-38”. Den 22. oktober 2018 har styrelsen rettet en skrivefejl i skemaet side 79.

Erhvervsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i landzonevejledningen i skemaet s. 79 er en skrivefejl. Denne fejl er nu rettet den 22. oktober 2018 (pelsdyrfarme, der ikke er omfattet af husdyrbruglovens tilladelses- og godkendelsesordning på ejendomme uden landbrugsnotering, kræver landzonetilladelse).

Vejledning om landzoneadministration - Planlovens §§ 34-38