13.03.2019

Landzonetilladelser

Kommunen skal indberettet landzonetilladelser i overensstemmelse med datamodellen Plandk2+

Planloven opdeler Danmark i tre zoner hhv.: Byzone, sommerhusområder og landzone. For landzonen er der særlige regler for byggeri, hvilket er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land.

Som hovedregel kræver det en landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis man ønsker at udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer i landzonen.

For yderligere information vedr. landzoneadministration  og lovgivning, se da under siden:

Landzoneadministration

Vejledning til indberetning af landzonetilaldelse

Som noget nyt er kommunerne fra d. 01. januar 2018 pålagt at skulle indberette landzonetilladelser til Plandata.dk:

Indberet.plandata.dk

I Plandata.dk skal kommunerne indberette landzonetilladelser, når de træder i kraft og dermed udstilles forslag til landzonetilladelser ikke på nuværende tidspunkt.

For vejledning til hvorledes der indberettes til Plandata.dk, se da vejledninger og/eller datamodellen for landzonetilladelser, som der linkes til herunder.

Vejledningwe i pdf-format

Vejledningen til indberetning og upload/download af landzonetilladelser:

Videovejledning

 

GIS-skabelon og datamodellen

Datamodellen til indberetning af landzonetilladelser, findes under fanen:

Teknisk Information