17.09.2019

Landzonetilladelser

Kommunen skal indberette landzonetilladelser i Plandata.dk

Planloven opdeler Danmark i tre zoner: byzone, sommerhusområder og landzone. For landzonen er der særlige regler for byggeri, hvilket er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land.

Som hovedregel kræver det en landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis man ønsker at udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer i landzonen.

For yderligere information vedr. landzoneadministration og lovgivning:

Landzoneadministration

Vejledning til indberetning af landzonetilaldelse

Landzonetilladelser skal indberettes i Plandata.dk:

Indberet.plandata.dk

I Plandata.dk skal kommunerne indberette landzonetilladelser, når de træder i kraft.

Vejledning til indberetning af landzonetilladelser 

Videovejledning

 

GIS-skabelon og datamodellen

Datamodellen til indberetning af landzonetilladelser, findes under fanen:

Teknisk Information