04.03.2020

Landzonetilladelser

Kommunen skal indberette landzonetilladelser i Plandata.dk

Planloven opdeler Danmark i tre zoner: byzone, sommerhusområder og landzone. For landzonen er der særlige regler for byggeri, hvilket er en af hjørnestenene i beskyttelsen af det åbne land.

Som hovedregel kræver det en landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis du ønsker at udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer i landzonen.

For yderligere information vedrørende landzoneadministration og lovgivning, se:

Landzoneadministration

I Plandata.dk skal kommunerne indberette landzonetilladelser, når de træder i kraft.

Landzonetilladelser skal indberettes i Plandata.dk

Vejledning til indberetning af landzonetilaldelse

Vejledning til indberetning af landzonetilladelser 

GIS-skabelon og datamodellen

Find datamodellen, GIS-skabeloner samt en samlet kodeliste til indberetningen: 

Teknisk Information

Find indberettede landzonetilladelser

Landzonetilladelser findes på kortmodulet under temalaget "Andre plantemaer".