06.11.2020

Landsplandirektiver 2020 - 2029

Oversigt over landsplandirektiver med ikrafttrædelse i perioden 2020 - 2030

Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne

Landsplandirektivets formål er at muliggøre opførelse af nybyggeri og indretning af eksisterende bebyggelse til forsvarsformål og beredskabsformål, herunder helikopterberedskab. Herudover er det bekendtgørelsens formål at muliggøre etablering af bygninger og tekniske anlæg i tilknytning til den del af den fremtidige Svanemøllens Skybrudstunnel, som forventes at gå igennem kaserneområdet.