17.02.2020

Landsplandirektiver

Landsplandirektiver er bekendtgørelser eller cirkulærer ved hvilke erhvervsministeren kan fastsætte bindende rammer for indholdet af den kommunale planlægning. 

Nogle landsplandirektiver retter sig mod et specifikt geografisk område, mens andre gælder i hele landet. Gældende landsplandirektiver omhandler fx:

  • planlægning i hovedstadsområdet
  • udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen
  • placering af nationale testcentre for vindmøller.

Nogle landsplandirektiver har et forholdsvis beskedent omfang, mens andre er mere omfattende. Rammerne for den kommunale planlægning fyldes efterfølgende ud med bl.a. kommune- og lokalplaner.

Oversigt over gældende landsplandirektiver

Nedenfor følger en oversigt over gældende landsplandirektiver udstedt med hjemmel i § 3 efter vedtagelse af planloven i 1991. Direktiverne er sorteret i årtier efter ikrafttrædelsestidspunkt.

 

Landsplandirektiver 2010 -

Landsplandirektiv for Baltic Pipe danner plangrundlag for en ny gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt. Landsplandirektivet erstatter desuden den kommunale planlægning for udvidelserne af Nybro modtagestation i Varde og en ny kompressorstation i Næstved.

Ændringer til landsplandirektiv Baltic Pipe (2020)

Den 7. februar 2020 har Erhvervsstyrelsen jf. § 4 i landsplandirektivet om Baltic Pipe godkendt en række mindre ændringer af midlertidige arbejdspladser og en ændring i den overordnede arealreservation ved Kyse på Sjælland.

 

Landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus 

Landsplandirektivet muliggør overførsel af fire sommerhusområder til byzone i henholdsvis Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

 

 

Direktivet er en del af planlægningen for ilandførings- og landanlæg for Vesterhav Syd Havmøllepark. Direktivet skaber det nødvendige grundlag for den kommunale detailplanlægning for en højspændingsstation ved Søndervig i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Direktivet er en del af planlægningen for ilandførings- og landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark. Direktivet skaber det nødvendige grundlag for den kommunale detailplanlægning for en højspændingsstation ved Klinkby i Lemvig Kommune.

 

Bekendtgørelse om regler for detailhandel i hovedstadsområdet

Landsplandirektivet fastlægger centerstrukturen i hovedstadsområdet med udpegning af bymidte, bydelscentre og aflastningsområder. Der er igangsat en revision af landsplandirektivet med henblik på udpegning af nye aflastningsområder, der forventes afsluttet i 2018 med udstedelsen af et nyt landplandirektiv.

 


Det mest velkendte landsplandirektiv er Fingerplanen, der fastlægger generelle regler for kommunernes planlægning i hovedstadsområdet. Den seneste version af landsplandirektivet er fra 2017. Der er igangsat en revision af landsplandirektivet, der forventes afsluttet i løbet af 2018 med udstedelsen af et nyt landplandirektiv.

 

Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne (2013)
Landsplandirektivet fra 2013 fastlægger regler for anvendelse af Sjælsmark Kaserne som asylcenter.
 


Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted.

 


Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til eksisterende turistmål i Billund.

 


Landsplandirektivet fra 2010 åbner mulighed for udlæg af nye sommerhusgrunde i specifikke områder i kystnærhedszonen i Frederikssund Kommune (Over Dråby Strand), Gribskov Kommune (Vejby Strand) og Stevns Kommune (Rødvig).

 


Landsplandirektivet fra 2010 åbner mulighed for udlæg af nye sommerhusgrunde i specifikke områder i kystnærhedszonen i Holstebro, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Viborg, Guldborgsund, Kalundborg, Slagelse og Vordingborg kommuner, og Borholms Regionskommune.

 


Landsplandirektivet fra 2010 åbnede mulighed for, at det eksisterende anløb af krydstogtskibe ved Sundmolen i Indre Nordhavn kunne flyttes til Kronløbet i Ydre Nordhavn.

 

Landsplandirektiver 2000 - 2009


Landsplandirektivet fra 2009 sikrede, at Auderødlejren genanvendes i overensstemmelse med Fingerplanen og i respekt for naturen og landskabet på Arrenæs.

 


Landsplandirektivet fra 2009 afgrænser den grønne kile gennem Flyvestation Værløse og fastlægger rammer for anvendelsen af området. 

 


Landsplandirektivet fra 2009 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Odder, Vejle og Haderslev Kommuner.

 


Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Esbjerg Kommune.

 


Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Frederikshavn kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

 

)
Landsplandirektivet fra 2007 giver mulighed for overførsel af nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø.

 


Landsplandirektivet fra 2005 giver mulighed for nye sommerhusområder i specifikke områder i kystnærhedszonen i Fjerritslev, Frederikshavn, Hadsund, Løkken-Vrå, Pandrup, Møldrup, Skive, Spøttrup, Grenå, Nørre Djurs, Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Ulfborg-Vemb, Augustenborg, Haderslev, Skærbæk, Sydals, Aabenraa, Fåborg, Hårby, Rudkøbing, Sydlangeland, Tranekær, Ørbæk, Bjergsted, Dragsholm, Gørlev, Møn, Nysted, Rødby, Stubbekøbing og Sydfalster kommuner og Bornholms Regionskommune.

 

Landsplandirektiv fra den 30. april 2001 om overførsel af visse mindre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone uden for hovedstadsområdet (2001)

Landsplandirektiv om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone i Møn, Fakse, Vordingborg, Skælskør, Nykøbing-Rørvig, Esbjerg, Århus, Ebeltoft, Nibe, Hals, Sæby og Pandrup kommuner. 

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Landsplandirektiv fra den 14. juni 2001 om overførsel af visse mindre sommerhusområder i kystnærhedszonen i hovedstadsområdet til byzone (2001)      

Landsplandirektiv om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone i Græsted-Gilleleje, Helsingør, Helsinge, Jægerspris, Vallø og Bramsnæs kommuner.     

  •                                                                                                          
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cirkulære om planlægning for etablering af en national prøvestation til afprøvning af store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune, Ringkøbing amt. 

 

Landsplandirektiver 1990 - 1999

Vedrørende etablering af et asylcenter på en del af ejendommen matr. nr. 9 a Ødsted by, Ødsted i Egtved (1993)
 

Vedrørende etablering af et asylcenter på ejendommen matr. nr. 10 az og 10 q Jelling by Jelling i Jelling Kommune (1993)
 

Vedrørende etablering af et asylcenter på ejendommen matr. nr. 1aæ Lundtang by, Lunde i Blaabjerg Kommune (1993)
 

Vedrørende etablering af et asylcenter på ejendommen matr. nr. 23 P Boeslum by, Dråby i Ebeltoft Kommune (1993)
 

Vedrørende etablering af et asylcenter i det tidligere psykiatriske hospital Montebello i Helsingør Kommune (1993)