Nyhed06.11.2020

Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne

Erhvervsministeren har den 2. november godkendt Landsplandirektiv for anvendelse af Svanemøllens Kaserne. Landsplandirektivet træder i kraft i dag (d. 6. november 2020).

Landsplandirektivets formål er at muliggøre opførelse af nybyggeri og indretning af eksisterende bebyggelse til forsvarsformål og beredskabsformål, herunder helikopterberedskab, på Svanemøllens Kaserne i København. Herudover er formålet at muliggøre etablering af bygninger og tekniske anlæg i tilknytning til den del af den fremtidige Svanemøllens Skybrudstunnel, som forventes at gå igennem kaserneområdet.

Se landsplandirektivet her

Se vejledningen til landsplandirektivet her