Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

Publikation01.12.2012

Landbruget og landskabet i kommuneplanen

Erfaringer og resultater fra landbrugsplanlægning i Esbjerg, Skive og Faaborg-Midtfyn kommuner samt fra plansamarbejdet i Trekantområdet

Denne rapport opsamler de første erfaringer fra eksempelkommuner, hvor de nye obligatoriske kommuneplanemner om fælles biogasanlæg og store husdyrbrug indgår i en sammenhængende landbrugsplanlægning. Landbrugsplanlægningen har til formål at sikre jordbrugets interesser i kommuneplanen med udpegning og retningslinjer for bl.a. særligt værdifulde landbrugsområder, således at jordbrugserhvervets arealinteresser afvejes i forhold til de øvrige arealinteresser i det åbne land. Rapporten er udarbejdet til brug for kommunernes kommuneplanrevisioner i 2013.