Driftsmeddelelse20.12.2017 - 13:38

Lancering af Plandata.dk

Erhvervsstyrelsen lancerer det nye plansystem, Plandata.dk, onsdag den 3. januar. Det nye system vil skulle bruges sideløbende med det gamle system, PlansystemDK, i en overgangsperiode.

For at tilgodese bruger-input fra et pilotforløb, som Erhvervsstyrelsen har gennemført i december måned, vil Plandata.dk fortsat være under udvikling efter lanceringen. Derfor vil nogle planer ikke kunne indberettes via Plandata.dk de første måneder af 2018. Disse planer skal i stedet indberettes via PlansystemDK, som kan benyttes indtil Plandata.dk er helt færdigudviklet.

Det, der bliver indberettet i PlansystemDK, vil automatisk blive overført til Plandata.dk af medarbejdere i Erhvervsstyrelsen. Vær opmærksom på, at forslag og planer, der er indberettet i Plandata.dk, ikke efterfølgende kan ses eller redigeres i PlansystemDK.

På Planinfo vil du kunne følge med i, hvilke planer, der kan indberettes i Plandata.dk og hvilke, der skal indberettes i PlansystemDK.

På nuværende tidspunkt ser oversigten således ud:

Plandata.dk kan bruges, hvis du vil:

 • indberette Iokalplan
 • indberette kommuneplantillæg
 • indberette landzonetilladelse
 • ændre eller fejlrette i plan

PlansystemDK skal bruges, hvis du vil:

 • indberette kommuneplan
 • aflyse plan
 • indberette spildevandsplan
 • indberette VVM redegørelse
 • indberette kommuneplansstrategi
 • indberette varmenforsyningsplan
 • tilbageføre byzone til landzone

Løbende opdateringer af Plandata.dk

Erhvervsstyrelsen forventer at gennemføre ca. 4 opdateringer af Plandata.dk inden for de første måneder af 2018. Opdateringerne vil blive varslet via driftsmeddelelser som denne.