Nyhed07.04.2017

Kort vejledning om kystkommunernes gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg

Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslaget om modernisering af planloven i Folketinget. Hensigten er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Lovforslaget følger op på aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” fra juni 2016.

Med lovforslaget åbnes bl.a. mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, omplacere og udlægge nye sommerhusområder og overføre sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Samtidig har ministeren sendt et påbud til kystkommunerne om at gennemgå alle reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophæve reservationer, der ikke er aktuelle.

Her på siden offentliggør Erhvervsstyrelsen nu en kort teknisk vejledning  om gennemgang af alle arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder til brug for planlæggere i kommunerne, mhp. at ophæve reservationer, der ikke er aktuelle.

 

 

Læs mere om planlægning for ferie- og fritidsanlæg her.