Driftsmeddelelse03.10.2018 - 09:04

Kort Plandata.dk er blevet opdateret

Kort.plandata.dk er blevet opdateret tirsdag den 2 oktober 2018

Tirsdag den 2. oktober 2018 blev kort.plandata.dk opdateret. 
De væsentligste ændringer er listet herunder:

  • Søgelisten på kort.plandata.dk kan igen vise kommuneplanrammer og kommuneplantillæg for en kommune
  • Det er nu muligt at få information på temaet: Kystnærhedszonen
  • Ændring af rækkefølgen på lokalplan temagrupperne, så rækkefølgen nu er: byggefelt, lokalplandelområde, lokalplan. 
  • Temaerne teknisk anlæg & trafikanlæg - vedtaget (gl. datamodel) og planlagte trafik anlæg - vedtaget (gl. datamodel) er fjernet, da de ikke indeholdte data længere.