14.08.2018

Konsolidering til Plandata.dk

Konsolidering og validering af rå-registrering og geometrier strækker sig til og med 1. oktober 2018.

I forbindelse med konsolideringen til Plandata.dk, skal kommunerne:

  • Konsolidere geometrier
  • Validere rå-registrering

Processen har til formål at give kommunerne mulighed for at tage stilling til, hvad det fremtidige digitale plangrundlag skal baseres på. 

Til arbejdet er der etableret et midlertidigt, lukket it-system (arbejdsdatabase) til data fra rå-registreringen (den grundlæggende registrering, tidligere omtalt som førstegangsregistreringen). Herfra kan kommunerne trække på data via WFS.

KL og Erhvervsstyrelsen har forhandlet kompensation af kommunale ressourcer relateret til arbejdet med konsolidering og validering af data.

Væsentlige opdateringer vil blive varslet via driftsmeddelelser.

Konsolidering og validering af rå-registrering

Kommunerne har til og med d. 1 oktober 2018 til at tage stilling til hvilke lokalplangeometrier, de ønsker, det fremtidige digitale plangrundlag skal baseres på. 

Det betyder, at hver enkelt kommune skal danne sig et overblik over, om det - for kommunen selv - bedst kan svare sig at:

  1. Bruge geometrierne fra rå-registreringen.
  2. Beholde kommunens gamle geometrier og tilrette de underliggende geometrier (delområder og byggefelter).
  3. Validere data fra rå-registreringen i de registrerede lokalplaner ud fra hvorvidt lokalplanen er retvisende registreret ift. lokalplanens juridiske reguleringer.

For at se hvor langt din kommune er i konsolideringsprocessen, se da under den region din kommune tilhører:

Yderligere information om konsolideringen

For mere praktisk information om konsolideringen og valideringen af data, se siden:

Vejledning til konsolidering

Ibrugtagning af Plandata.dk

Når kommunen har godkendt geometrierne og registreringerne ifm. konsolideringen, vil det være dette datasæt, der ligger til grund for fremtidige data i Plandata.dk.

Undervisning i brug af Plandata.dk

For at sikre, at kommunens sagsbehandlere er i stand til at varetage upload/download og den manuelle indberetning i Plandata.dk, vil Supporten udarbejde en række videovejledninger, der på bedste vis forklarer, hvordan man indberetter via Plandata.dk.

Videomaterialet forventes at blive udgivet løbende på undersiderne til menupunktet Vejledning til Plandata.dk.

Spørgsmål vedrørende Plandata.dk

Hvis du har spørgsmål til Plandata.dk af teknisk karakter, kan du skrive til Supporten.

Se også ofte stillede spørgsmål under FAQ - spørgsmål og svar.