10.04.2018

Konsolideringsproces af geometrier

Her ses et kommunalt overblik over, hvorvidt kommunen kan gå i gang med at konsolidere geometrierne fra kommunen selv og fra rå-registreringen. 

I den videre proces skal kommunerne tage stilling til hvilke lokalplangeometrier, det fremtidige digitale plangrundlag skal baseres på. 

På det grundlag skal hver enkelt kommune danne sig et overblik over, om det - for kommunen - bedst kan betale sig at bruge geometrierne fra rå-registreringen (den grundlæggende registrering, tidligere omtalt som førstegangsregistreringen) eller at beholde kommunens gamle geometrier og tilrette de underliggende geometrier (delområder og byggefelter).

Status for de enkelte kommuner

Status for hvor i processen den enkelte kommune er, fordeles herunder på regionalt niveau. Dermed skal den enkelte kommune vælge den region, de tilhører, for at finde 'deres' status.

De enkelte regioner tilgås via. fem undersider, som findes via følgende links:

Status for processen opdateres ugenligt, og vi opfordrer derfor kommunerne til løbende at holde øje med disse sider. Udover at opdatere de ovenstående sider, tager vi også telefonisk kontakt til de enkelte kommuner, når deres data er klar til konsolidering.

Der tages også telefonisk kontakt til de kommuner, hvis data allerede er klar, og som dermed kun venter på genopretningsværktøjet. Dette vil ske så snart værktøjet lægges i produktion. 

Stagingmiljøer og vejledning

For de kommuner, hvis data er klar til kvalitetssikring, udstilles rå-registreringens geometrier via. nedenstående WFS og WMS. Det er vigtigt at bemærke, at alle kommunernes egne geometrier fra medio marts allerede ligger på de to services. Dermed vil alle kommuner figurere med lokalplangeometrier på de to services, men det er kun de kommuner, der er noteret som klar til konsolidering (se tekst under de to links), hvis geometrier fra rå-registreringen også ligger på servicene.

WFS'en og WMS'en til udstiling af data findes af:

De temaer konsolideringen omhandler er følgende:

  • theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v
  • theme_pdk_lokalplandelomraade_vedtaget_v
  • theme_pdk_byggefelt_vedtaget_v

De kommuner, som er klar til konsolidering, er markeret med teksten "klar til konsolidering" på kommunelisterne under regionerne. 

OBS: Af WFS og WMS kan data til konsolidering ses, men selve rettelserne skal ske via. genopretningsværktøjet, som lanceres primo april.

I forbindelse med offentliggørelse af genopretningsværktøjet vil en step-by-step-vejledning i hvordan værktøjet anvendes også blive stillet til rådighed. 

Udover at siderne for regionerne løbende opdateres, vil der også løbende blive udsendt dritfsmeddelelser om processen, hvorfor det anbefales at abonnere på driftsmeddelelser til PlansystemDK og Plandata.dk.

Abonnér på driftsmeddelelser

Kontakt vedr. konsolideringsprocessen

I forbindelse med konsolideringsprocessen har Erhvervsstyrelsen åbnet en midlertidig supportlinie, som kan kontaktes vedrørende spørgsmål til processen. 

Kontaktoplysningerne er: 

Telefon: 35 29 12 22 (kl. 9 -14)
E-mail: