Driftsmeddelelse18.01.2018 - 11:13

Proces for konsolidering af datagrundlaget i Plandata.dk

De nye og supplerende data fra førstegangsregistrering af planer mv. er læst ind i Plandata.dk og gjort tilgængelige for kommunerne. Datagrundlaget skal nu konsolideres op i mod de kommunale ønsker og behov.

På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne bliver opgaven med konsolidering af data/geometrier mere omfattende end først antaget.

Data 1:1 fra PlansystemDK til Plandata.dk

Data i Plandata.dk skal etableres 1:1 med data fra PlansystemDK. Overførselsfejl mv konstateret i data fra førstegangsregistreringen vil blive rettet i en ny overførsel af data.

For at konsolidere datagrundlaget har Erhvervsstyrelsen etableret en midlertidig database, hvor data fra førstegangsregistreringen lægges. Herefter vil det være muligt at trække på data fra arbejdsdatabasen via WFS, således at kommunerne får mulighed for at inspicere registreringerne og geometrierne, inden de igen overføres til Plandata.dk. Det er kun kommunerne, der får adgang til arbejdsdatabasens data fra førstegangsregistrering.

Så snart der er opnået en tilfredsstillende konsolidering af data i arbejdsdatabasen, migreres disse til Plandata.dk, og når alle data fra PlansystemDK således er overflyttet til Plandata.dk, nedlægges kortløsningen i PlansystemDK.

Kontrol af geometrier

Kommunerne vil blive kontaktet med henblik på at aftale en proces for kontrol af kommunens geometrier.

Indberet i PlansystemDK

Mens ovenstående proces med konsolidering og migrering af data gennemføres, anbefaler vi, at kommunen foretager al indberetning via PlansystemDK.

Uddannelsesplan revideres

Uddannelsesplanen revideres, så der bliver tid til at gennemgå datagrundlaget med hver enkelt kommune, inden der afholdes uddannelsesseminarer. Der vil blive meldt en ny plan ud, når konsolideringsopgaven er dimensioneret.

Hjemmeside opdateres

Indholdet under plandata.dk-sektionen på Planinfo bliver opdateret inden for de nærmeste dage. Her vil man løbende kunne finde aktuel information om validerings-og konsolideringsprocessen.