Nyhed11.01.2019

Udstedelse af kommuneplantillæg for to forsøgsmøller ved Velling Mærsk (vedtaget)

Erhvervsstyrelsen udsteder hermed Kommuneplantillæg nr. 7 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2017-2029 for to forsøgsmøller ved Velling Mærsk

Kommuneplantillægget fastlægger retningslinjer og rammer for to forsøgsvindmøller ved Velling Mærsk.

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i efteråret 2013 en anmeldelse af et vindmølleprojekt ved Velling Mærsk med 200 meter høje vindmøller. Daværende Naturstyrelsen, nu Miljøstyrelsen, er myndighed for vindmøller med en totalhøjde på over 150 meter og varetog derfor udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for projektet. Da ansøgningen om VVM-tilladelse for vindmøllerne blev fremsendt før 1. januar 2014, udsteder Miljøstyrelsen VVM-redegørelse og VVM-tilladelse for forsøgsmøllerne, mens Erhvervsstyrelsen udsteder kommuneplantillægget. Forslaget til kommuneplantillæg var i offentlig høring fra den 10. oktober til den 12. december 2014.

Læs mere