04.03.2020

Kommuneplantillæg

Kommunerne skal indberette kommuneplantillæg i Plandata.dk.

Hvis kommunen, efter kommuneplanens vedtagelse, har rettelser til kommuneplanen, kan disse indberettes som kommuneplantillæg.

Et kommuneplantillæg anses for at være en del af kommuneplanen, og vil i nogle tilfælde erstatte planlægning i den oprindelige kommuneplan. 

Læs mere om kommuneplanlægning, tilvejebringelsen af kommuneplanen, samt gældende regler for kommuneplanen og dens tillæg under:

Kommuneplanlægning

Et kommuneplantillæg kan bestå af kommuneplanretninglinjer og kommuneplanrammer. Kommuneplanretningslinjerne og/eller -rammerne udgør blandt andet kommuneplantillæggets geografiske udstrækning, da et tillæg i sig selv ikke har en geometri. Hvis der ikke angives kommuneplanretningslinjer og/eller -rammer, vil kommuneplantillægget være gældende for hele kommunen. 

Kommuneplaner skal indberettes i Plandata.dk

Vejledning til indberetning af kommuneplantillæg

Datamodellen og GIS-skabeloner

Find datamodeller, GIS-skabeloner samt en liste over anvendelseskoder til indberetningen:

Teknisk Information