Planområdet blev 21. januar overført til nyt Indenrigs- og Boligministerium. Vi arbejder på at opdatere hjemmesiden.

planinfo mennesker på en gade
31.10.2017

Kommuneplanlægning

Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Her kan du få oplysninger og vejledning om en række emner, der er centrale i forhold til arbejdet med at revidere kommuneplanen eller lave et kommuneplantillæg.