13.10.2020

Kommuneplaner

Kommunerne skal indberette deres kommuneplan i Plandata.dk.

Kommuneplanen udgives hvert fjerde år. Her fastlægger kommunalbestyrelsen politikken for byernes udvikling og for det åbne land. 

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanernes indhold og retningslinjer for arealanvendelsen inden for en række temaer.

Læs mere om kommuneplanlægning, tilvejebringelsen af kommuneplanen, samt gældende regler for kommuneplanen under:

Kommuneplanlægning

Kommuneplaner skal indberettes i Plandata.dk

Vejledning til indberetning af kommuneplan

Datamodeller og GIS-skabeloner

Find datamodellen, GIS-skabeloner samt en samlet kodeliste til indberetningen: 

Teknisk Information