15.02.2022

Kommuneplanrevision 2021

På denne side finder kommunen det samlede overblik over vejledninger, datamodeller og flow til indberetningen af kommuneplaner. 

Mange kommuner skal i 2021 i gang med kommuneplansrevisionen. På denne side har vi prøvet at samle alt den relevante information for den tekniske indberetning af en kommuneplan til plandata.dk. Desuden finder kommunerne nedenfor en step-by-step guide til et overordnet flow for indbertningen. 

Kommuneplanrevision 2021 - kom godt i gang 

Flowchartet nedenfor illustrerer den tilgang, vi anbefaler for let og effektivt at indberette en ny kommuneplan. Diagrammet viser de overordnede steps, som enkeltvis uddybes i teksten under figuren.

Step 1 - dan dig et overblik

Det er vigtigt at kommunen kommer godt og tidligt fra start og at kommunen har et overblik over de relevante materialer, som er tilgængelige på Plandata.dk's hjemmeside. Det er vigtigt at have læst vejledningen til indberetning af kommuneplan, samt at have dannet sig et overblik over øvrige vejledninger, datamodeller og skabeloner. Alt dette findes nedenfor. Desuden har Plandata.dk en FAQ, hvor kommunen kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål i forhold til Plandata.dk.  

Gå til Plandata.dk's FAQ.

Gå til vejledning til indberetning af kommuneplan 

Oplys meget gerne til [email protected], hvornår kommunen vil påbegynde og gennemføre arbejdet med at uploade kommuneplanen til plandata.dk. Det giver de bedste forudsætninger for, at supporten kan hjælpe jer. 

Step 2 - import af rammer og retninglinjer 

Kommunen kan nemt hente data der ligger i den gamle kommuneplan. Dette gøres ved at oprette en ny kladde til kommuneplan og for rammer og retninglinjer vælge "importér". Dette er nærmere beskrevet i vejledningen til indberetning af kommuneplaner. 

Fordelen ved at importere retninglinjerne til den nye kladde er at data overføres direkte. Derved minimeres risikoen for indberetningsfejl. Desuden bliver der i forbindelse med importen kørt et automatisk valideringstjek på det eksisterende data. Et valideringstjek ændrer IKKE på data, men tjekker alene, hvorvidt data opfylder gældende datamodel. For hver ramme og retningslinje vil det efterfølgende fremgå, om den er valideret "OK" eller har fejl. 

Rammer og retningslinjer vil ved import få tildelt nye planid og status, som knytter sig til den nye kladde. Dette er særligt smart når kommunen efterfølgende downloader data for at tilretter det. 

Kommunen skal være opmærksom på, at man på nuværende tidspunkt desværre kun kan overføre data fra den gamle, gældende kommuneplan og ikke fra kommuneplantillæg. Rammer og retningslinjer fra kommuneplantillæg skal derfor overføres manuelt. 

Step 3 - download data fra ny KP-kladde

Når eksisterende rammer og retningslinjer er importeret til den nye kladde til forslag, kan man efterfølgende downloade dem lokalt for at tilrette dataene specifikt, hvor der er sket eller skal ske ændringer. Dette gøres med download-funktion. Hvert tema downloades separat. Vejledning til Plandata.dk's downloadfunktion findes nedenfor

Når data downloades på denne måde, vil det følge den gældende datamodel, og det er derfra mere ligetil at tilpasse og tilføje i data.

Step 4 - tilretning af data og nye data 

Kommunen kan nu i eget GIS-program tilpasse eksisterende data. Både attributdata og geometrier skal tilrettes til den nye kommuneplan. Desuden kan kommunen tilføje nye data til de forskellige temaer. 

Ved efterfølgende upload af data vil det tilrettede data overskrive det importede rådata i kladden til forslag, da planID'erne vil være identiske mellem det tilrettede data og det importerede data, der ligger på den nye kladde.  Dermed undgås det, at der oprettes dubletter, som ellers let kan forekomme, hvis man flere gange uploader rammer/retningslinjer med smårettelser.

Nyt data vil selvfølgelig tildeles nye planID, som kommunen skal være opmærksomme på, hvis der skal tilrettes yderligere i dem efter upload. Ved upload af nye data vil hver ramme eller retningslinje få tildelt et unikt planID. Hvis der efterfølgende skal tilrettes i disse nyuploadede data skal disse downloades fra kladden, i lighed med de importerede data, som beskrevet i step 3. Uploades de nye data igen uden at download fra kladden vil der kunne opstå dubletter da planID'erne ikke vil være identiske og dermed ikke blive overskrevet ved upload. 

Det er vigtigt at kommunen løbende orienterer sig i datamodellen samt Plandata.dk's FAQ, hvor de vil kunne finde svar på mange af de problemer de løber ind i. 

Step 5 - Upload af data

Gennem Plandata.dk's uploadfunktion kan kommunen nu masseuploade deres nye og tilrettede data. Der kan komme fejlmeddelelser ved upload, som ofte vil forklare, hvorfor hele eller dele af et datasæt ikke kan uploades. Vi arbejder altid på at gøre vores fejlmeddelelser så sigende som muligt, men der er dog nogle ting I i kommunen selv kan tjekke i jeres upload-fil, hvis systemet melder fejl:

  • Valideringstjek af geometrier
  • Ændre 0-værdier til NULL (blanke felter) i felter der udfyldes af systemet
  • Tjekke koordinatsystem
  • Tjekke at planstatus er skrevet som f.eks. "KF" og ikke ”kladde til forslag”
  • Tjekke at plannavne og plannummer ikke overskriver maks antal tegn

Oplever kommunen fejl ved upload så kontakt supporten Plandata.dk. Det kan være en tidskrævende proces at finde årsagerne til, at et upload fejler, og vi opfordrer derfor til at kontakte supporten så tidligt som muligt. 

Indberetning af komplekse temalag som erosion og oversvømmelse

Det ses at kommunerne forsøger at uploade meget komplekse temalag særligt geometrier for retningslinjetemaet "oversvømmelse og erosion". Når disse er beregnet ud fra raster-analyser, kan de opnå en detaljegrad og filstørrelse, som ikke kan håndteres i Plandata.dk. Derfor har Plandata.dk udarbejdet en kort vejledning til geometribehandling af disse detaljerede lag. 

Kontakt gerne supporten inden upload af disse temalag. 

Supporten Plandata.dk

Gå til vejledning til geometribehandling af komplekse temalag

Vejledninger til indberetning af kommuneplan

Nedenfor findes en række vejledninger, der er relevante i forbindelse med indbertningen af kommuneplaner. 

Disse vejledninger skal anvendes sammen med Plandata.dk's datamodeller og kodeliste, der giver et samlet overblik de tekniske retningslinjer for attributdata ved upload af GIS-filer. 

Datamodel til rammer og retningslinjer - giver et nemt og hurtigt overblik over de krav, der skal overholdes i forhold til udarbejdelse og upload af planer til Plandata.dk

Kodelister - samlet liste over de koder der skal anvendes i attributfelterne, som knytter sig til datamodellerne