21.11.2018

Kollektiv varmeforsyning

Kommuner skal med tiden indberette kollektiv varmeforsyning til Plandata.dk i overensstemmelse med datamodellen.

Kommunerne er pålagt at udføre planlægning for den lokale varmeforsyning i kommunen. Varmeplanerne skal bruges ved godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Det er ikke de fuldkommende varmeforsyningsplaner der skal udstilles i Plandata.dk, men derimod kun følgende tre temaer:

  • Forsyningsområder
  • Forsyningsforbudområde
  • Tilslutningspligtområde

Disse temaer skal indberettes jf. PlanDK3s datamodel. I datamodellen er det bestemt, hvordan en plan skal registreres, for at den kan indberettes til Plandata.dk. Datamodellen samt den tilknyttede GIS-skabelon, kan findes under fanen:

Teknisk Information

Indberetning af varmeforsyning

Da varmeforsyningsplaner ikke er oprettet som en plantype på indberetningsmodulet til Plandata.dk, kan indberetning af nye temaer til varmeforsyning, samt opdatering af eksisterende temaer under varmeforsyning, kun ske via. upload på: 

upload.plandata.dk.

For at kunne indberette temaer vedrørende den kollektive varmeforsyning, skal kommunen have tildelt rettigheder. Kommunen skal derfor rette henvendelse til Plandata.dk's Support for at få tildelt rettigheder. Derefter kan administratoren give rettigheder videre til andre af kommunens medarbejdere.

For yderligere spørgsmål vedr. dette, kontakt da supporten for hjælp og vejledning.