04.03.2020

Varmeforsyningsplaner

Kommunerne skal indberette varmeforsyningsplaner i Plandata.dk 

Kommunerne er pålagt at udføre planlægning for den lokale varmeforsyning i kommunen. Varmeforsyningsplanerne skal bruges ved godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 

Kommunerne skal indberette varmeforsyningsplaner i Plandata.dk

Det er ikke de fulde varmeforsyningsplaner, der skal indberettes i Plandata.dk, men tre specifikke temaer:

  • Forsyningsområder
  • Forsyningsforbudområde
  • Tilslutningspligtområde

Vejledning til indberetning af varmeforsyningsplaner

Datamodellen og GIS-skabeloner

Find datamodeller, GIS-skabeloner samt en samlet kodeliste til indberetningen:

Teknisk Information