24.04.2019

Internationalt samarbejde om planlægning og byudvikling

Erhvervsstyrelsen (Planlægning og Byudvikling) repræsenterer Danmark i internationale samarbejder om fysisk planlægning og byudvikling.

EU-samarbejde

EU arbejder for økonomisk, social og territorial samhørighed. EU-samarbejdet varetages af Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Byudvikling (Directorate General for Regional and Urban Policy - DG REGIO). Planlægning og Byudvikling deltager i EU´s ekspertgruppe Expert Group on Territorial Cohesion and Urban Matters. 

Se Europa-Komissionens generaldirektorat for regional og urban politik (DG REGIO)

NTCCP og UDG

EU´s medlemslande samarbejder i to uformelle europæiske netværk om at fremme den territoriale samhørighed og byudviklingen i Europa:

  • Network of Territorial Cohesion Contact Point (NTCCP/DGTC) om territorialudvikling i EU.  
  • Urban Development Group (UDG/DGUM) om bæredygtig byudvikling i EU.

Planlægning og Byudvikling deltager i de to uformelle netværk. 

ESPON

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) er et EU-forskningsprogram, som laver analyser mv. med fokus på territoriel udvikling i Europa. Planlægning og Byudvikling deltager i ESPON´s overvågningskomite. 

Aalborg Universitet er dansk kontaktpunkt for ESPON ved Carsten Jahn Hansen – Kontakt: jahn@plan.aau.dk

Se ESPON

ESPON offentliggør løbende diverse udbud ifm. udarbejdelse af nye analyser mv. se her

URBACT

URBACT er et EU-program, som fremmer integreret bæredygtig byudvikling. Planlægning og Byudvikling deltager i URBACT´s overvågningskomite. 

Se URBACT

VASAB

VASAB (Vision and strategies around the Baltic Sea) arbejder for at fremme det grænseoverskridende samarbejde om landbaseret og maritim fysisk planlægning samt sikre territorial samhørighed i Østersøregionen. Planlægning og Byudvikling deltager i VASAB samarbejdet. 

Se VASAB

Nordisk samarbejde

Det nordiske samarbejde om fysisk planlægning og byudvikling sker bl.a. i regi af Nordisk Ministerråd.

Nordisk Ministerråd

Det nordiske myndighedssamarbejde om regionalpolitik, herunder fysisk planlægning og byudvikling, ledes af Nordisk Ministerråds ministre med ansvar for regionalpolitik (MR-R). 

Se Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik (EK-R)

Embedsmandskomiteen for regionaludvikling (EK-R) leder samarbejdet om regionaludvikling i Nordisk Ministerråd. Planlægning og Byudvikling deltager i Nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik. 

Se nordisk Ministerråds Embedsmandskomite for Regionalpolitik (EK-R)