24.07.2017

Indkaldelse af idéer og forslag til udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Østerild (i høring frem til den 28. april 2017)

Erhvervsstyrelsen indkalder hermed idéer og forslag til projektet om udvidelse af det nationale testcenter for store prototypevindmøller i Østerild med bl.a. to yderligere testpladser syd for det eksisterende testcenter.

Borgermøde i Østerild

Erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren inviterer til borgermøde om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved Østerild.

På mødet vil ministrene orientere om planerne for udvidelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til den videre idéproces om udvidelsen.

Borgermødet finder sted den 8. april kl. 11 - 13 i Østerild Multicenter

Alle er velkomne!

Idéoplæg om udvidelsen af testcentret ved Østerild

Erhvervsstyrelsen igangsætter nu udarbejdelse af VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkning på Miljøet) og habitatkonsekvensvurdering for udvidelsen af de to testcentre. 

Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag fra alle interesserede til projektet herunder om, hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med udarbejdelsen af VVM- redegørelsen.

 

Skriftlige bemærkninger sendes til Erhvervsstyrelsen på e-mail: testcenterosterild@erst.dk