Indkaldelse af idéer og forslag

På denne side findes "Indkaldelser af ideer og forslag" i offentlig høring. 

Jf. Planlovens § 23c skal der ved ændringer af en kommuneplan, som der ikke er truffet beslutning om i en strategi, indkaldes til idéer og forslag. 

Offentliggørelsen af indkaldelserne skal ske i det register, som erhvervsministeren stiller til rådighed. Da Plandata.dk på nuværende tidspunkt ikke kan modtage denne plantype, sker offentliggørelsen midlertidigt på denne side.

For at indberette en "Indkaldelse af idéer og forslag" sendes en mail til supporten senest på dagen kl. 11 for høringsstart. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: 

  • Kommunenavn og titel på indkaldelsen 
  • Frist for bemærkninger
  • Selve indkaldelsen i PDF-format

Liste over indkaldelser af ideer og forslag

Herunder ses en liste med de "Indkaldelser af ideer og forslag", som er i offentlig høring.

Frist for bemærkninger Kommune og forslag
06.03.2019Frederikshavn Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag, Detailhandel
04.03.2019Odense Kommune - Forudgående høring. Butiksområdet i Odense SØ udvides – Har du ideer til, hvordan området anvendes?
18.03.2019Glostrup Kommune - Forhøring – ændring af anvendelse af ejendomme på Glosemosevej 15-28
19.02.2019Faxe kommune - Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark ved Jomfruens Egede
19.02.2019Holstebro Kommune – Solcellepark ved Bur samt solcelleplanlægning i kommunen, indkaldelse af idéer og forslag.
25.02.2019Mariagerfjord Kommune - Udvikling af Ny Blaakilde
15.02.2019Aarhus Kommune - Ny boligbebyggelse på Ceres Allé 11
22.02.2019Greve Kommune - Fornyet forhøring om Kommuneplantillæg nr. 2 Revideret landskabsplan for Langagergård
18.02.2019Aarhus Kommune - Et bedre plangrundlag for Ø-gadekvarteret, Aarhus Midtby
01.03.2019Aalborg Kommune - Byudviklingsplan for SVENSTRUP Debatoplæg
13.02.2019Esbjerg kommune - Indkaldelse af ideer og forslag - Ribe Nørremarken, Ribe Fjernvarme, kommuneplanændring 2019.31
27.02.2019Thisted Kommune - Debatoplæg for kommende lokalplan for udvidelse af Behandlerhuset Dokken
27.02.2019Thisted Kommune - Debatoplæg for udarbejdelse af et kommende projekt om lokalplan for udvidelse af Hotel Klitheden Thisted
18.02.2019Mariagerfjord Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag: Fem nye grunde til parcelhuse i den sydøstlige del af Hørby Kirkeby
19.02.2019Esbjerg Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag: Tjæreborg By,Boliger ved Tjæreborg Skole
28.02.2019Ikast-Brande Kommune - Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af ombygning og udvidelse af Blåhøj Biogas
28.02.2019Slagelse Kommune - Indkaldelse af idéer og forslag til Temaplan for sol-energi
24.02.2019Silkeborg Kommune - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for vindmøller og solceller ved Marsvinslund
22.02.2019Hillerød Kommune - Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2017 for ramme SB.E.1 Slotsbyen, Milnersvej/Slangerupgade
25.02.2019Esbjerg Kommune - Indkaldelse af gode idéer, Bramming Sydby
04.03.2019Odense Kommune – Forudgående høring – Område til let erhverv i Campusområdet
18.03.2019Frederikshavn Kommune - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for nye områder til byudvikling
13.03.2019Frederikshavn Kommune - Debatoplæg Nyt havne- og værfts-område på Frederikshavn Havn med to flydedokke
01.03.2019Slagelse Kommune – Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for ændret anvendelse af område ved Gl. Holbækvej i Slagelse