Indkaldelse af idéer og forslag (aktuel)

På denne side finder du de 'Indkaldelser til ideer og forslag', der er i offentlig høring på nuværende tidspunkt. 

Jf. Planlovens § 23c skal der ved ændringer af en kommuneplan, som der ikke er truffet beslutning om i en strategi, indkaldes til idéer og forslag. 

Offentliggørelsen af indkaldelserne skal ske i det register, som erhvervsministeren stiller til rådighed. Da Plandata.dk på nuværende tidspunkt ikke kan modtage denne plantype, sker offentliggørelsen midlertidigt på denne side.

Herunder ses en liste med de 'Indkaldelser til ideer og forslag' som er i offentlig høring, på nuværende tidspunkt.

For at indberette en indkaldelse af idéer og forslag sendes en mail til Supporten med følgende oplysninger: 

  • Kommune
  • Frist for bemærkninger
  • Selve indkaldelsen i pdf-format
  • Geometri hvis muligt

 

Frist for bemærkninger Kommune og forslag
10.01.2019Aalborg Kommune - Fordebat - Planlægning for Byudvikling i det nordlige Nørresundby
13.12.2018Haderslev Kommune - Debatoplæg -Udvidelse af biogasanlæg i Bevtoft
17.12.2018Svendborg kommune, Indkaldelse af idéer og forslag til: Første etape af Den Blå Kant
21.12.2018Brønderslev Kommune - Fordebat - Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev Øst
19.12.2018Silkeborg - Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægningen for området ved AQUA og Ferskvandscenteret i Sydbyen
02.01.2019Holbæk Kommune - Idéer og forslag til kommuneplantillæg for et solcelleanlæg øst for Svinninge i Holbæk Kommune.
09.01.2019Tønder Kommune -  Idéhøring - Areal til udkigshøj ved Rejsby-Ballum
14.12.2018Fredericia Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplan 2017-2029 for boliger ved Korskildevej i Erritsø
01.02.2019Århus Kommune - Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om detailhandel
14.12.2018Odense Kommune - Forudgående høring for ændring af kommuneplanen, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade
24.12.2018Skanderborg Kommune - Indkaldelse af idéer og forslagtil planlægningen for brug og udvikling af Himmelbjerggården, Himmelbjergve
31.12.2018Ringkøbing-Skjern Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for testvindmøller ved Sdr. Bork
18.12.2018Billund Kommune - Indkaldelse af forslag og idéer til tæt-lavt boligområde ved Grindsted Landevej 19 i Engsøparken, Grindsted
07.01.2019Haderslev Kommune - Debatoplæg Etablering af biogasanlæg på Hejsager Næsvej 137
21.12.2018Slagelse Kommune - Indkalder ideer og forslag til planlægning for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose
07.01.2019Odsherred Kommune - Baggrund for idéfase om udpegninger til Grønt Danmarkskort
17.01.2019Thisted Kommune - Debatoplægget for revidering af Grønt Danmarkskort og anbefalinger fra Det Lokale Naturråd
15.01.2019Nyborg Kommune - Foroffentlighed for kommuneplantillæg nr. 11 – Grønt Danmarkskort
24.12.2018Faaborg-Midtfyn - Indkaldelse af idéer og forslag til ændring/tilføjelse af tillæg nr 45 til Kommuneplan 2013
20.01.2019Hvidovre Kommune - Indkaldelse til idéer og forslag til ændret anvendelse af ejendommen Immerkær 4
16.01.2019Svendborg Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag til udvidelse af landsbyafgrænsningen i Gl. Nyby på Tåsinge
20.01.2019Faaborg Midtfyn Kommune -Indkaldelse af idéer og forslag, Tilføjelse af tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013, Ændring af FAA.C2 ti
19.01.2019Lolland kommune - Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Hobygård Rødby Fjord
16.01.2019Svendborg kommune - Forudgående høring, Landsbyafgrænsning Gl. Nyby på Tåsinge
07.01.2019Ringkøbing-Skjern Kommune - Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for centerformål mellem Søndergade og Kirkevej
07.01.2019Sønderborg Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med kommuneplantillæg for “Kasernen”
07.01.2019Sønderborg Kommune - Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med kommuneplantillæg ved Dybbøl Bygade
24.01.2019Faaborg Midtfyn Kommune, Tillæg nr 48 Ændring fra centerformål til boligformål i Algade 62-64 i Ringe (nord).