04.03.2020

Indkaldelser af idéer og forslag

Kommunen skal indberette indkaldelser af idéer og forslag i Plandata.dk.

Jf. Planlovens § 23c skal der ved ændringer af en kommuneplan, som der ikke er truffet beslutning om i en kommuneplanstrategi, foretages en indkaldelse af idéer og forslag.

Indkaldelse af idéer og forslag skal indberettes i Plandata.dk

Vejledning til indberetning af en indkaldelse af idéer og forslag

Find indberettede indkaldelser af idéer og forslag

Indkaldelser af idéer og forslag findes på kortmodulet kort.plandata.dk under temalaget "Andre plantemaer".