19.01.2018

Indberetning af planer

Erhvervsstyrelsen er i gang med at konsolidere data i det nye plansystem og anbefaler derfor, at man indberetter via PlansystemDK. Undtaget er landzonetilladelser, der kun kan indberettes via Plandata.dk.

Mens procesessen med konsolidering og validering af data gennemføres, anbefaler vi, at kommunen foretager al indberetning via PlansystemDK. Eneste undtagelse er landzonetilladelser, der kun kan indberettes via Plandata.dk.

Læs driftsmeddelelsen: Proces for konsolidering af datagrundlaget i Plandata.dk

Plansystem.dk
 

Brug PlansystemDK, hvis du vil:

 • indberette Iokalplan
 • indberette kommuneplan
 • indberette kommuneplantillæg
 • aflyse plan
 • indberette spildevandsplan
 • indberette VVM redegørelse
 • indberette kommuneplansstrategi
 • indberette varmenforsyningsplan
 • tilbageføre byzone til landzone
 • ændre eller fejlrette i plan

Indberet plan i PlansystemDK

Upload plan til PlansystemDK

plandata.dk
 

Brug Plandata.dk, hvis du vil:

 • indberette landzonetilladelse
 • redigerer høringslister
Indberet plan i Plandata.dk (klik på "login").