03.09.2018

Indberetning af planer

Fra 15. juni 2018 skal kommunernes planer indberettes til Plandata.dk. Da indberetningsmodulet til Plandata.dk ikke er færdigudviklet, er der flere steder at indberette planer.

Fra d. 15. juni 2018 skal alle kommunernes planer indberettes til Plandata.dk. Da indberetningsmodulet til Plandata.dk ikke er fuldt færdigudviklet, er det forskelligt fra plan til plan hvor den skal indberettes.

Der er tre forskellige steder hvor man kan indberette til Plandata.dk:

  1. Indberetningsmodulet til Plandata.dk
  2. Eksternt uploadmodul til Plandata.dk
  3. Planinfo-hjemmesiden (via. Supporten)

Af boksene herunder fremgår det hvilke planer der skal indberettes hvor:

Indberetningsmodulet
 

Brug indberetningsmodulet, hvis du vil:

  • Indberette en lokalplan
  • Indberette en kommuneplan
  • Indberette et kommuneplantillæg
  • Indberette en landzonetilladelse
  • redigere høringslister for: lokalplaner, kommuneplaner, kommuneplantillæg og kommuneplanstrategi
  • Indberette zonekort 

Gå til indberetningsmodulet for Plandata.dk

Vi opfordrer til, at du tester din indberetning i test-indberetningsmodulet til Plandata.dk, som er en kopi af det normale indberetningsmodul.
På test miljøet, skal man logge på med brugeren ERST_Planlægger.

Gå til test-indberetningsmodulet for Plandata.dk