15.05.2018

Indberetning af planer

Indtil videre anbefaler Erhvervsstyrelsen, at man indberetter via PlansystemDK. Undtaget er lokalplaner, der kan indberettes via begge systemer, og landzonetilladelser, der kun kan indberettes via Plandata.dk.

Hvis man indberetter direkte i Plandata.dk og finder fejl på systemet, eller ønsker at komme med forslag til forbedringer af systemet, beder vi jer sende disse til mail:  

plandata.dk
 

Brug Plandata.dk, hvis du vil:

 • indberette Iokalplan (kan indberettes via begge systemer)
 • indberette landzonetilladelse
 • redigere høringslister for: Lokalplaner, Kommuneplaner, kommuneplantillæg og kommuneplanstrategi
Indberet plan i Plandata.dk
Plansystem.dk
 

Brug PlansystemDK, hvis du vil:

 • indberette Iokalplan (kan indberettes via begge systemer)
 • indberette kommuneplan
 • indberette kommuneplantillæg
 • aflyse plan
 • indberette spildevandsplan
 • indberette VVM redegørelse
 • indberette kommuneplansstrategi
 • indberette varmeforsyningsplan
 • tilbageføre byzone til landzone
 • ændre eller fejlrette i plan
 • redigere høringslister for: VVM og kommuneplanstrategi

Indberet plan i PlansystemDK

Upload plan til PlansystemDK