15.02.2022

Områder der tilbageføres til landzone

På denne side finder du vejledning til indberetning af områder, der tilbageføres til landzone i Plandata.dk jf. § 45 i planloven.

Planlovens § 45 åbner mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan tilbageføre arealer fra byzone og sommerhusområde til landzone.

Tilbageførsel af arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone sker ved en beslutning, der træffes af kommunalbestyrelsen. 

Finde mere information om tilbageførsler til landzone i vejledningen om kommuneplanlægning

Indberetning af områder der tilbageføres til landzone

Indberetningen, af områder der tilbageføres til landzone, foregår gennem Plandata.dk's support. 

For at indberette et område der tilbageføres til landzone, skal du sende en mail til [email protected].

Mailen skal indeholde:

  • Kommunenavn 
  • De tilhørende datoer:
    • Vedtagelsesdato (den dato hvor kommunalbestyrelsen har besluttet tilbageførslen)
    • Ikrafttrædelsesdato (den dato hvor dokumentet skal offentliggøres)
  • PDF-dokumentet med beslutning om tilbageførslen efter §45 i Planloven 
  • GIS fil i koordinatsystem UTM zone 32, EPSG:25832. (Enten Mapinfo, Shape, GEOJson eller GML filformat) som viser området der skal tilbageføres 

De indsendte data vil herefter offentliggøres på kort.plandata.dk