10.02.2020

Områder der tilbageføres til landzone

På denne side finder du vejledning til indberetning af områder, der tilbageføres til landzone i Plandata.dk jf. § 45 i planloven.

Indberetning af områder der tilbageføres til landzone

Indberetningen, af områder der tilbageføres til landzone, foregår gennem Plandata.dk's support. 

For at indberette et område der tilbageføres til landzone, skal du sende en mail til support.plandata@erst.dk.

Mailen skal indeholde:

  • Kommunenavn 
  • De tilhørende datoer:
    • Vedtagelsesdato (den dato hvor kommunalbestyrelsen har besluttet tilbageførslen)
    • Ikrafttrædelsesdato (den dato hvor dokumentet skal offentliggøres)
  • PDF-dokumentet med beslutning om tilbageførslen. 
  • GIS fil i koordinatsystem UTM zone 32, EPSG:25832. (Enten Mapinfo, Shape, GEOJson eller GML filformat) 

De indsendte data vil herefter offentliggøres på kort.plandata.dk