Driftsmeddelelse09.06.2021 - 12:12

Indberetning af kommuneplantillæg via SOAP virker igen

Teknisk fejl på SOAP-snitfladen for indberetning af kommuneplantillæg er løst.

Pga. systemfejl har det i en periode ikke været muligt at indberette kommuneplantillæg via. SOAP, men fejlen er nu rettet.

Endvidere har der været ustabilitet i forhold til at foretage delvis aflysninger af planer, sa,t at logge på testmiljøet, ligesom søgelisten på kort.plandata.dk ikke har fungeret.

De nævnte systemer og funktioner er i normal drift igen.

 

På grund af overgangen til et automatisk zonekort i Plandata.dk har det siden medio januar ikke været muligt at indberette ændringer til zonekortet manuelt. Plandata-supporten varetager i stedet zonekortet, indtil det automatiske zonekort er fuldt implementeret. Læs mere om det automatiske zonekort på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/zonekort-0.