Nyhed01.10.2018

Ikrafttrædelse af bekendtgørelsen omhandlende Plandata.dk - (del)jordstykker

Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk omhandlende (del)jordstykker er trådt i kraft 1. oktober 2018.

Bekendtgørelsen som er trådt i kraft 1. oktober 2018 tilføjer en forpligtigelse for kommunerne til 1) at kontrollere de (del)jordstykker, der udtages til kontrol ved registreringen, til 2) at medtage (del)jordstykker i de udtalelser kommunerne allerede skal afgive ved henvendelse fra offentlige myndigheder og til 3) at korrigere oplysninger i registeret også på (del)jordstykkeniveau.