Nyhed08.02.2018

Ikrafttrædelse af bekendtgørelse om Plandata.dk udskydes

Høringsfristen for bekendtgørelse om Plandata.dk er udløbet. På baggrund af høringssvarene har Erhvervsstyrelsen besluttet at ændre ikrafttrædelsesdatoen.

I forbindelse med høringsfristen den 23. januar 2018 har Erhvervsstyrelsen modtaget en række høringssvar vedr. bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk. En del af høringssvarene udtrykker bekymring over, at tidsplanen på flere områder er for snæver.

Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund besluttet at ændre datoen, således at:

Bekendtgørelse om Plandata.dk forventes at træde i kraft den 1. juni 2018.

Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk erstatter bekendtgørelsen om det digitale planregister PlansystemDK og fastlægger de plandata og temaer, som kommunerne er forpligtet til at registrere og kontrollere.

Bekendtgørelsen var oprindeligt planlagt til at skulle træde i kraft den 1. april 2018.

Se udkast til bekendtgørelse og andre relevante dokumenter på Høringsportalen.