Nyhed27.04.2017

Igangværende høringer vedr. planloven

Regeringen har i januar 2017 fremsat lovforslaget om modernisering af planloven i Folketinget.

Hensigten er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der værnes om landskaber, natur og miljø.


Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse offentliggjort nedenstående høringsmateriale:
 

Høring over forslag til ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet.


Med det fremsatte forslag L 121 om modernisering af planloven, som forventes vedtaget i Folketinget i første halvdel af 2017, ophæves planlovens størrelsesbegrænsning for udvalgsvarebutikker.  Ændringen af landsplandirektivet har til formål at sikre, at hovedstadskommunerne ikke stilles anderledes end resten af landet. Hovedstadskommunerne vil således fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse også kunne planlægge for udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsning.

Efter Folketingets vedtagelse af den moderniserede planlov vil forarbejdet til en nærmere revision af landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet blive igangsat hvad angår centerstrukturen, herunder særligt udpegning af nye aflastningsområder.

Eventuelle bemærkninger til forslag til landsplandirektivet sendes til hoeringplan@erst.dk senest den 1. juni 2017.

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om lokale naturråd med tilhørende vejledning og kort, udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort samt vejledning om udviklingsområder.


Materialet omfatter udkast til:
•Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd med tilhørende kortbilag
•Vejledning om etablering af lokale naturråd.
•Vejledning om Grønt Danmarkskort
•Vejledning om udviklingsområder

Eventuelle bemærkninger sendes til hoeringplan@erst.dk senest den 5. maj 2017.