Nyhed03.07.2018

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning

Forslag om ændring af planloven - strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan, havplanlægning for transportinfrastruktur - er sendt i offentlig høring fra den 3. juli til den 13. august 2018.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Opfølgning på landsbyudvalgets anbefalinger om strategisk planlægning for landsbyer i kommuneplanen
  • Opfølgning på ekspropriationsudvalgets anbefalinger om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
  • Bestemmelser om kommune- og lokalplanlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening
  • Bestemmelser dispensation fra forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på Læsø
  • Havplanlægning for transportinfrastruktur

Høringsbrev, høringsliste og udkast til lovforslag kan ses på høringsportalen

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget sendes til senest den 13. august 2018.