Nyhed24.08.2018

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om Plandata.dk - (del)jordstykker

Udkast til ny bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk - (del)jordstykker - er sendt i offentlig høring fra den 23. august til den 10. september 2018.

Der blev udstedt bekendtgørelse den 13. juni 2018, der pålægger kommunerne et udvidet indberetningskrav til det digitale register ift. planer og visse afgørelser m.v. efter planloven. Kommunerne skal i den forbindelse registrere flere oplysninger end hidtil om de anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, der er reguleret i planen eller afgørelsen mv. Bekendtgørelsen indeholdt imidlertid ikke bestemmelser om oplysninger på (del)jordstykkeniveau, idet dette blev udskudt med henblik på en nærmere afklaring med SKM og KL af kommunernes opgaver og sikring af teknisk og retlig ramme.

Forslaget til ny bekendtgørelse ændrer ikke bestemmelserne i bekendtgørelsen fra juni, men tilføjer en forpligtigelse til 1) at kontrollere de (del)jordstykker, der udtages til kontrol ved registreringen, til 2) at medtage (del)jordstykker i de udtalelser kommunerne allerede skal afgive ved henvendelse fra offentlige myndigheder og til 3) at korrigere oplysninger i registeret også på (del)jordstykkeniveau.

Bemærkninger bedes sendt til Erhvervsstyrelsen pr. mail på hoeringplan@erst.dk.

Spørgsmål til bekendtgørelsen kan stilles til Lise Marie Buhl, lisbuh@erst.dk.

Læs forslaget her.