Nyhed22.08.2018

Høring af forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet er sendt i offentlig høring fra den 22. august til den 17. oktober 2018.

Det nye landsplandirektiv udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet mht. at etablere aflastingsområder og fastlægge størrelsen af bydelscentre. 

Landsplandirektivet lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Der gives mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret.

Derudover fastholder forslag til landsplandirektiv stort set den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet. Der udpeges en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg kommune, og inden for byfingrene får hovedstadskommunerne mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet.

Læs forslaget her.